Last van depersonalisatie na psychedelica

Depersonalisatie is een verontrustende ervaring waarbij een persoon het gevoel heeft los te staan van zichzelf en zijn of haar omgeving. Dit gevoel kan optreden na het gebruik van psychedelische middelen, wat kan leiden tot een reeks onaangename symptomen en gevolgen voor het dagelijks functioneren. In dit artikel zullen we dieper ingaan op depersonalisatie, psychedelica, en hoe je om kunt gaan met depersonalisatie na het gebruik van psychedelische middelen.

Wat is depersonalisatie?

Depersonalisatie is een psychische aandoening waarbij een persoon het gevoel heeft los te staan van zijn of haar lichaam en geest. Het kan worden omschreven als een gevoel van onwerkelijkheid, alsof je naar jezelf kijkt vanuit een afstand of als een toeschouwer. Depersonalisatie kan tijdelijk of chronisch zijn en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder stress, angst, trauma en het gebruik van bepaalde middelen, zoals psychedelica.

Wat zijn psychedelica?

Psychedelica zijn een klasse van psychoactieve middelen die hallucinaties, veranderingen in gedachten, perceptie en stemming kunnen veroorzaken. Ze werken voornamelijk op de serotonine-receptoren in de hersenen en kunnen leiden tot intense en vaak mystieke of spirituele ervaringen.

Soorten psychedelica

Er zijn verschillende soorten psychedelica, waaronder:

 1. Klassieke psychedelica: LSD, psilocybine (paddo’s), mescaline (peyote)
 2. Dissociatieve psychedelica: ketamine, DXM, lachgas
 3. Empathogene-entactogene middelen: MDMA (ecstasy)
 4. Andere: ayahuasca, DMT, 2C-B

De connectie tussen psychedelica en depersonalisatie

Hoe psychedelica depersonalisatie kunnen veroorzaken

Psychedelica kunnen depersonalisatie veroorzaken door de manier waarop ze werken op de serotonine-receptoren in de hersenen, wat kan leiden tot een verstoring van het normale evenwicht en de perceptie van de werkelijkheid. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat een persoon zich los voelt staan van zijn of haar lichaam en geest, wat kan resulteren in een depersonalisatie-ervaring.

Risicofactoren

Niet iedereen die psychedelica gebruikt, zal depersonalisatie ervaren. Er zijn echter bepaalde risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van depersonalisatie na het gebruik van psychedelica kunnen vergroten, zoals:

 1. Voorgeschiedenis van psychische aandoeningen, zoals angststoornissen of depressie
 2. Traumatische ervaringen in het verleden
 3. Hoge doseringen of onverantwoord gebruik van psychedelica
 4. Gevoeligheid voor de effecten van psychedelica
 5. Gebruik van psychedelica in combinatie met andere middelen
Symptomen van depersonalisatie na psychedelica

Depersonalisatie na het gebruik van psychedelica kan verschillende symptomen veroorzaken, die kunnen worden onderverdeeld in emotionele, cognitieve en fysieke symptomen.

Emotionele symptomen
 • Gevoelens van onwerkelijkheid of vervreemding van het eigen lichaam en geest
 • Angst en paniek
 • Depressie of sombere stemming
 • Verminderd vermogen om emoties te voelen of te uiten
Cognitieve symptomen
 • Problemen met concentratie en aandacht
 • Verwarring en desoriëntatie
 • Geheugenproblemen
 • Intrusieve gedachten of obsessies
Fysieke symptomen
 • Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
 • Hartkloppingen of verhoogde hartslag
 • Hyperventilatie of kortademigheid
 • Spanning of ongemak in het lichaam

Omgaan met depersonalisatie na psychedelica

Professionele hulp zoeken

Als je last hebt van depersonalisatie na het gebruik van psychedelica, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Een psycholoog, psychiater of therapeut kan je helpen om de onderliggende oorzaken van de depersonalisatie te begrijpen en je ondersteunen bij het vinden van geschikte behandelmethoden.

Zelfhulpstrategieën

Naast professionele hulp zijn er verschillende zelfhulpstrategieën die je kunt toepassen om met depersonalisatie na psychedelica om te gaan:

Grounding-technieken

Grounding-technieken kunnen je helpen om jezelf te heroriënteren in het heden en je meer verbonden te voelen met je lichaam en omgeving. Voorbeelden van grounding-technieken zijn:

 1. Diep ademhalen en je concentreren op je ademhaling
 2. Het benoemen van voorwerpen in je omgeving
 3. Fysieke activiteit, zoals wandelen of yoga
 4. Aanraking, zoals knijpen in je hand of het vasthouden van een voorwerp

Therapeutische benaderingen

Verschillende therapeutische benaderingen kunnen effectief zijn bij het behandelen van depersonalisatie na psychedelica, zoals:

 1. Cognitieve gedragstherapie (CGT): helpt je om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen die bijdragen aan depersonalisatie.
 2. Acceptatie en commitmenttherapie (ACT): richt zich op het accepteren van onaangename gevoelens en het ontwikkelen van effectieve coping-strategieën.
 3. Mindfulness en meditatie: kunnen helpen om meer bewust te worden van het huidige moment en je gedachten en gevoelens te observeren zonder oordeel.
 4. Traumagerichte therapie: kan effectief zijn als depersonalisatie verband houdt met eerdere traumatische ervaringen.

Conclusie

Depersonalisatie na psychedelica kan een verontrustende en uitdagende ervaring zijn, maar met de juiste ondersteuning en behandeling kunnen de meeste mensen herstellen en weer een normaal leven leiden. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken als je te maken hebt met depersonalisatie en om zelfhulpstrategieën te gebruiken om je symptomen te beheersen. Door een combinatie van therapie, grounding-technieken en gezonde coping-strategieën kan je de impact van depersonalisatie op je leven verminderen.

FAQ

1. Hoe lang duurt depersonalisatie na psychedelica?

De duur van depersonalisatie na psychedelica varieert per persoon. Voor sommigen kan het slechts een paar uur duren, terwijl anderen weken, maanden of zelfs jaren kunnen blijven worstelen met depersonalisatie.

2. Is depersonalisatie na psychedelica blijvend?

Hoewel depersonalisatie na psychedelica langdurig kan zijn, is het in veel gevallen niet permanent. Met de juiste behandeling en ondersteuning kunnen de meeste mensen herstellen en weer een normaal leven leiden.

3. Hoe kan ik het risico op depersonalisatie na psychedelica verminderen?

Om het risico op depersonalisatie na psychedelica te verminderen, is het belangrijk om verantwoord om te gaan met het gebruik van deze middelen. Dit omvat het vermijden van hoge doseringen, het niet combineren van psychedelica met andere middelen en het zijn in een veilige en comfortabele omgeving tijdens het gebruik.

4. Kan ik nog steeds psychedelica gebruiken als ik al eerder depersonalisatie heb ervaren?

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het overwegen van toekomstig gebruik van psychedelica als je eerder depersonalisatie hebt ervaren. Het kan nuttig zijn om met een therapeut of counselor te praten over de risico’s en voordelen van psychedelica in jouw specifieke situatie.

5. Zijn er andere middelen die depersonalisatie kunnen veroorzaken?

Ja, naast psychedelica zijn er andere middelen die depersonalisatie kunnen veroorzaken, zoals cannabis, dissociatieve middelen (zoals ketamine) en zelfs alcohol of cafeïne in sommige gevallen.

vergeet nooit

Aanbiedingen tot wel 50%

Meld je nu aan. Laatste kans ⌛