Your Cart

Outgaan: Wat te doen als iemand het bewustzijn verliest?

Outgaan is een ernstige situatie waarbij iemand het bewustzijn verliest en niet meer reageert op aanspreken, schudden en eventueel een pijnprikkel. Het kan gebeuren als gevolg van het gebruik van verdovende middelen zoals alcohol, GHB of andere drugs, maar ook door bijvoorbeeld een plotselinge daling van de bloeddruk. Als iemand out gaat, is het van groot belang om snel te handelen en de juiste stappen te nemen om de persoon te helpen. In dit artikel bespreken we wat je moet doen als iemand out gaat.

Definitie van outgaan

Outgaan is een toestand waarbij iemand het bewustzijn verliest en niet meer reageert op prikkels van buitenaf. Het kan ook worden omschreven als flauwvallen, bewustzijnsverlies of een black-out. De persoon kan er bleek en zweterig uitzien en een trage hartslag hebben. Outgaan kan optreden als gevolg van het gebruik van verdovende middelen zoals alcohol, GHB of andere drugs, maar ook door bijvoorbeeld een plotselinge daling van de bloeddruk.

Oorzaken van outgaan

Outgaan kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 • Het gebruik van verdovende middelen zoals alcohol, GHB of andere drugs
 • Een plotselinge daling van de bloeddruk
 • Een hartinfarct of beroerte
 • Hyperventilatie
 • Suikerziekte
 • Epileptische aanval
 • Warmtestuwing

Symptomen van outgaan

De symptomen van outgaan zijn onder andere:

 • Plotseling bewustzijnsverlies
 • Niet meer reageren op aanspreken, schudden en eventueel een pijnprikkel
 • Bleekheid en zweten
 • Trage hartslag

Risico’s van outgaan

Outgaan brengt verschillende risico’s met zich mee, waaronder:

 • Verstikking door de tong of braaksel
 • Hypoxie (gebrek aan zuurstof) door ademhalingsproblemen
 • Blijvend hersenletsel door zuurstoftekort

Uitleg over Outgaan

Outgaan is een ernstige situatie waarbij iemand het bewustzijn verliest en niet meer reageert op aanspreken, schudden en eventueel een pijnprikkel. Het kan gebeuren als gevolg van het gebruik van verdovende middelen zoals alcohol, GHB of andere drugs, maar ook door bijvoorbeeld een plotselinge daling van de bloeddruk.

In dit artikel zullen we uitleggen wat je moet doen als iemand out gaat. Het is belangrijk om te weten wat je moet doen, zodat je snel kunt handelen en mogelijk levens kunt redden.

Bel direct een ambulance

Als eerste en belangrijkste stap: bel direct een ambulance. Het kan levensgevaarlijk zijn om te wachten en het risico te nemen dat de persoon niet meer bijkomt. Als je zelf niet geschoold bent om de situatie in te schatten, neem dan geen risico en vraag om medische assistentie.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Het kan zijn dat de persoon in kwestie een overdosis heeft genomen of een ander probleem heeft dat onmiddellijke medische aandacht vereist. Daarom is het belangrijk om onmiddellijk een ambulance te bellen.

Leg de persoon in de stabiele zijligging

Een ander risico bij mensen die out gaan is stikken in hun eigen tong of braaksel. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de persoon in de stabiele zijligging te leggen of in ieder geval zo dat de ademhaling vrij is en de tong niet in de keel kan zakken. Maak knellende kleding los en controleer of de persoon nog ademt.

De stabiele zijligging is een veilige positie voor mensen die het bewustzijn hebben verloren. Hierdoor wordt voorkomen dat de persoon stikt in zijn of haar tong of braaksel. Zorg ervoor dat de persoon op zijn of haar zij ligt met de onderste arm gestrekt en de bovenste arm gebogen en ondersteund. De bovenste knie moet ook gebogen zijn om het lichaam stabiel te houden.

Voorkom Outgaan

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Let daarom goed op je dosering en neem minder van het middel. Gebruik ook geen verschillende middelen door elkaar heen en wees voorzichtig met het combineren van middelen. Outgaan is nooit goed voor de gezondheid en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn.

Het is belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met verdovende middelen en te weten wat de risico’s zijn. Gebruik nooit meer dan de aanbevolen dosering en wees voorzichtig bij het combineren van verschillende middelen. Als je eenmaal out bent gegaan, kan dit een indicatie zijn dat je de grenzen hebt overschreden en dat het tijd is om hulp te zoeken.

Conclusie

Outgaan is een ernstige situatie die onmiddellijke medische aandacht vereist. Als je vermoedt dat iemand out is gegaan, bel dan direct een ambulance en leg de persoon in de stabiele zijligging. Voorkom outgaan door bewust en verantwoordelijk om te gaan met verdovende middelen.

FAQs

 1. Wat is outgaan? Outgaan is een situatie waarbij iemand het bewustzijn verliest en niet meer reageert op aanspreken, schudden en eventueel een pijnprikkel.

 2. Wat moet ik doen als iemand out gaat? Bel direct een ambulance en leg de persoon in de stabiele zijligging om stikken in de tong of braaksel te voorkomen.

 3. Waarom is het belangrijk om een ambulance te bellen? Outgaan kan levensbedreigend zijn en onmiddellijke medische aandacht vereisen.

 4. Kan outgaan worden voorkomen? Ja, voorkomen is beter dan genezen. Wees bewust en verantwoordelijk bij het gebruik van verdovende middelen.

 5. Wat zijn de risico’s van outgaan? Outgaan kan leiden tot stikken in de tong of braaksel en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn. Het is belangrijk om de grenzen niet te overschrijden bij het gebruik van verdovende middelen.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto