Your Cart

Wat is 2-Fluorodeschloroketamine (2-FDCK)? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

2-Fluorodeschloroketamine (2-FDCK) is een chemische stof die vaak wordt gebruikt als recreatief middel. Het is een dissociatief middel dat vergelijkbaar is met ketamine, maar minder potent en minder bekend. Omdat het nog relatief nieuw is, zijn er nog veel vragen over de effecten, doseringen en bijwerkingen van 2-FDCK. In dit artikel zullen we daarom dieper ingaan op deze onderwerpen.

Duur van 2-FDCK:
De duur van 2-FDCK varieert afhankelijk van de dosering en de manier waarop het wordt ingenomen. Over het algemeen begint de werking van 2-FDCK na ongeveer 20-30 minuten en duurt het effect 2-4 uur. Bij hogere doseringen kan de werking echter langer aanhouden.

Dosering van 2-FDCK:
De dosering van 2-FDCK is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het gewicht van de persoon, de tolerantie voor dissociatieve middelen en de gewenste intensiteit van de ervaring. Over het algemeen wordt aanbevolen om te beginnen met een dosering van 30-50 mg voor een lichte tot matige ervaring. Voor een intensere ervaring kan de dosering worden verhoogd tot 100 mg of meer. Het is echter belangrijk om voorzichtig te zijn met hogere doseringen, omdat deze gepaard kunnen gaan met ernstige bijwerkingen.

Effecten van 2-FDCK:
2-FDCK heeft vergelijkbare effecten als ketamine, zoals een dissociatieve ervaring waarbij de gebruiker zich los voelt van zijn lichaam en omgeving. De effecten van 2-FDCK kunnen echter minder intens zijn dan die van ketamine. Andere effecten van 2-FDCK zijn onder meer:

 • Veranderde perceptie van tijd en ruimte
 • Verhoogde euforie en empathie
 • Veranderingen in de visuele waarneming
 • Verstoorde coördinatie en balans

Bijwerkingen van 2-FDCK:
Zoals bij alle drugs het geval is, kunnen er bij het gebruik van 2-FDCK ook bijwerkingen optreden. De bijwerkingen kunnen variëren afhankelijk van de dosering en de individuele gevoeligheid. Enkele veelvoorkomende bijwerkingen zijn:

 • Misselijkheid en braken
 • Duizeligheid en desoriëntatie
 • Verwarring en desinhibitie
 • Verlaagde hartslag en ademhaling

Langdurig en frequent gebruik van 2-FDCK kan leiden tot meer ernstige bijwerkingen, zoals cognitieve stoornissen en verslaving.

FAQs:

 1. Is 2-FDCK legaal? In Nederland valt 2-FDCK onder de Opiumwet en is het illegaal om te bezitten, te produceren of te verhandelen.
 2. Hoe kan 2-FDCK worden ingenomen? 2-FDCK kan op verschillende manieren worden ingenomen, zoals snuiven, roken, injecteren of oraal innemen. Het snuiven van 2-FDCK is de meest voorkomende manier van gebruik.
 3. Is 2-FDCK verslavend? Net als bij andere dissociatieve middelen, is er een risico op verslaving bij langdurig en frequent gebruik van 2-FDCK. Daarnaast kan het ook leiden tot cognitieve stoornissen en andere ernstige bijwerkingen.
 4. Kan 2-FDCK worden gecombineerd met andere drugs? Het is sterk afgeraden om 2-FDCK te combineren met andere drugs, omdat dit kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke effecten.

Conclusie: 2-Fluorodeschloroketamine (2-FDCK) is een dissociatief middel dat vergelijkbaar is met ketamine, maar minder potent en minder bekend. Ondanks dat het nog relatief nieuw is, wordt het al veel gebruikt voor recreatieve doeleinden. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het gebruik van 2-FDCK vanwege de mogelijke bijwerkingen en het risico op verslaving. Als je besluit om 2-FDCK te gebruiken, zorg er dan voor dat je je aan de aanbevolen doseringen houdt en het niet combineert met andere drugs. Wees verantwoordelijk en geniet op een veilige manier van het gebruik van 2-FDCK.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto