Your Cart

Wat is 3,4-MD-PCP? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

3,4-MD-PCP is een dissociatieve stof die de laatste tijd steeds populairder is geworden bij recreatief drugsgebruik. Het is een analoog van PCP (phencyclidine), wat betekent dat het vergelijkbare effecten heeft. Het is echter belangrijk op te merken dat 3,4-MD-PCP veel krachtiger is dan PCP en daarom moet het met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

In deze gids gaan we dieper in op 3,4-MD-PCP, inclusief de dosering, effecten en bijwerkingen van deze stof.

Wat is 3,4-MD-PCP?

3,4-MD-PCP is een dissociatieve stof die behoort tot de arylcyclohexylamine-klasse van verbindingen. Het is een analoog van PCP en heeft vergelijkbare effecten, waaronder hallucinaties, dissociatie en verdoving. Het is echter belangrijk om op te merken dat 3,4-MD-PCP veel potentere effecten heeft dan PCP en daarom veel voorzichtiger moet worden gebruikt.

Dosering van 3,4-MD-PCP:

De dosering van 3,4-MD-PCP varieert afhankelijk van de persoon en de gewenste effecten. Omdat deze stof zo potent is, wordt aanbevolen dat gebruikers beginnen met een zeer lage dosis en geleidelijk aan verhogen om de gewenste effecten te bereiken.

Een typische dosering van 3,4-MD-PCP ligt tussen 1-5 mg. Hogere doseringen kunnen leiden tot ernstige bijwerkingen en moeten worden vermeden.

Effecten van 3,4-MD-PCP:

De effecten van 3,4-MD-PCP zijn vergelijkbaar met die van PCP. Gebruikers ervaren vaak een gevoel van dissociatie, wat betekent dat ze zich losgekoppeld voelen van hun lichaam en de werkelijkheid om hen heen. Hallucinaties en verdoofde gevoelens zijn ook gebruikelijk.

Andere effecten van 3,4-MD-PCP zijn onder meer veranderde percepties van tijd en ruimte, veranderde emoties en verlies van coördinatie en motorische functie.

Bijwerkingen van 3,4-MD-PCP:

Het gebruik van 3,4-MD-PCP kan leiden tot een aantal bijwerkingen, waaronder:

  • Verhoogde hartslag en bloeddruk
  • Verhoogde lichaamstemperatuur
  • Verwarring en desoriëntatie
  • Angst en paranoia
  • Misselijkheid en braken

FAQs over 3,4-MD-PCP:

  1. Is 3,4-MD-PCP legaal? 3,4-MD-PCP is in de meeste landen illegaal. Het is geclassificeerd als een Schedule I-medicijn in de Verenigde Staten, wat betekent dat het illegaal is om het te bezitten, te produceren of te distribueren.
  2. Hoe lang duren de effecten van 3,4-MD-PCP? De effecten van 3,4-MD-PCP kunnen tot 12 uur duren, afhankelijk van de dosering en individuele gevoeligheid.
  3. Hoe kan ik veilig 3,4-MD-PCP gebruiken? Het gebruik van 3,4-MD-PCP is niet zonder risico’s en moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Begin altijd met een lage dosis en verhoog geleidelijk aan als dat nodig is. Gebruik het nooit in combinatie met andere drugs of alcohol en gebruik het niet als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Conclusie:

3,4-MD-PCP is een potent dissociatief middel dat vergelijkbaar is met PCP. Het is belangrijk op te merken dat deze stof zeer potent is en dus met de nodige voorzichtigheid moet worden gebruikt. Het is illegaal in de meeste landen en het gebruik ervan kan leiden tot ernstige bijwerkingen. Als u ervoor kiest om 3,4-MD-PCP te gebruiken, zorg er dan voor dat u weet wat u doet en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf veilig te houden.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto