Your Cart

Wat is 4-AcO-DALT? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

4-AcO-DALT is een designerdrug die behoort tot de tryptamineklasse. Het is een analoog van psilocine en wordt vaak gebruikt als recreatief middel vanwege de psychedelische effecten. Net als andere designerdrugs is 4-AcO-DALT niet gereguleerd en wordt het niet gecontroleerd door overheidsinstanties. Dit betekent dat de exacte samenstelling van de stof kan variëren tussen verschillende batches. Dit kan leiden tot onverwachte bijwerkingen en andere risico’s.

Duur van 4-AcO-DALT:

De duur van 4-AcO-DALT kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de dosering, de manier van inname, de persoonlijke gevoeligheid en de omgeving. Over het algemeen duurt het effect van 4-AcO-DALT tussen de 6 en 8 uur, met een piek tussen 2 en 4 uur na inname.

Dosering van 4-AcO-DALT:

De juiste dosering van 4-AcO-DALT kan ook variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de persoonlijke gevoeligheid, de gewenste intensiteit van de ervaring en de manier van inname. Over het algemeen wordt aangeraden om te beginnen met een lage dosis van ongeveer 10 mg en deze langzaam op te bouwen tot de gewenste intensiteit is bereikt. Hogere doseringen kunnen leiden tot intensere effecten, maar ook tot meer bijwerkingen en risico’s.

Effecten van 4-AcO-DALT:

De effecten van 4-AcO-DALT zijn vergelijkbaar met die van andere psychedelica, zoals LSD en psilocybine. Gebruikers melden vaak visuele en auditieve hallucinaties, veranderde percepties van tijd en ruimte, en een verhoogd gevoel van verbondenheid met de omgeving en andere mensen. Sommige gebruikers melden ook spirituele ervaringen en diepere inzichten over het leven.

Bijwerkingen van 4-AcO-DALT:

Hoewel 4-AcO-DALT over het algemeen als veilig wordt beschouwd bij gebruik in een gecontroleerde omgeving en bij de juiste dosering, kunnen er toch bijwerkingen optreden. Deze kunnen onder meer zijn:

 • Misselijkheid en braken
 • Hoofdpijn en duizeligheid
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Angst en paranoia

Verhoogde hartslag en bloeddruk kunnen vooral optreden bij hogere doseringen en kunnen ernstig zijn voor mensen met een hartaandoening. Daarom is het belangrijk om voor gebruik je gezondheid te controleren en je dosering te beperken tot een veilig niveau.

Risico’s van 4-AcO-DALT:

Zoals bij alle psychedelica is er bij het gebruik van 4-AcO-DALT een risico op een bad trip. Dit kan leiden tot extreme angst, paniek en paranoïde gedachten. Het is daarom belangrijk om voor gebruik de juiste voorbereidingen te treffen en te zorgen voor een veilige omgeving.

Er is ook een risico op verslaving bij regelmatig gebruik van 4-AcO-DALT. Hoewel er nog weinig bekend is over de verslavende eigenschappen van deze stof, is het wel bekend dat psychedelica kunnen leiden tot een verhoogde tolerantie en afhankelijkheid.

Tips voor veilig gebruik:

 • Zorg voor een veilige omgeving: gebruik 4-AcO-DALT alleen in een vertrouwde omgeving waar je je op je gemak voelt en waar je niet gestoord kunt worden.
 • Controleer je gezondheid: controleer voor gebruik je gezondheid, vooral als je een hartaandoening hebt of andere medische problemen.
 • Begin met een lage dosering: begin met een lage dosering en bouw deze langzaam op om te voorkomen dat je te veel binnenkrijgt.
 • Zorg voor een tripsitter: vraag een betrouwbare vriend om bij je te blijven en je te helpen als je in een bad trip terechtkomt.
 • Vermijd alcohol en andere drugs: vermijd het combineren van 4-AcO-DALT met andere drugs, waaronder alcohol en andere psychedelica.

FAQs:

 1. Is 4-AcO-DALT legaal?

4-AcO-DALT is niet gereguleerd in de meeste landen en valt daarom onder de noemer van designerdrugs. Het is echter wel illegaal in sommige landen en kan in beslag worden genomen als het wordt aangetroffen bij grenscontroles.

 1. Hoe lang blijft 4-AcO-DALT in het lichaam?

De halfwaardetijd van 4-AcO-DALT is ongeveer 3 uur. Dit betekent dat het na ongeveer 6 uur voor 75% is uitgescheiden en na ongeveer 18 uur volledig is uitgescheiden uit het lichaam.

Conclusie:

4-AcO-DALT is een designerdrug die behoort tot de tryptamineklasse en wordt gebruikt vanwege de psychedelische effecten. De duur, dosering, effecten en bijwerkingen kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de persoonlijke gevoeligheid en de omgeving. Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en veiligheidsrichtlijnen te volgen om mogelijke risico’s te minimaliseren. Raadpleeg altijd een arts als je last hebt van aanhoudende bijwerkingen of gezondheidsproblemen na gebruik van 4-AcO-DALT.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto