Your Cart

Wat is 5-MeO-DMT? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

5-MeO-DMT is een krachtige psychoactieve stof die de afgelopen jaren in toenemende mate populair is geworden in Nederland. Hoewel het gebruik van deze stof niet legaal is, wordt het nog steeds gebruikt als een recreatieve drug. De effecten van 5-MeO-DMT zijn zeer intens en kunnen zowel positief als negatief zijn. In dit artikel zullen we alles bespreken wat je moet weten over 5-MeO-DMT, inclusief de duur, dosering, effecten en bijwerkingen.

Wat is 5-MeO-DMT?

5-MeO-DMT staat voor 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine. Het is een krachtige hallucinogene stof die van nature voorkomt in sommige planten en dieren, zoals de Colorado River Kikker en de Anadenanthera peregrina-boom. De stof kan ook synthetisch worden geproduceerd en wordt vaak verkocht als een wit poeder of een kristalachtige substantie.

5-MeO-DMT is een serotonine agonist, wat betekent dat het de werking van de neurotransmitter serotonine in de hersenen imiteert. Dit zorgt voor veranderingen in perceptie, emoties en bewustzijn. Als u 5-MeO-DMT wilt studeren en onderzoeken dan kunt u 5-MeO-DMT kopen via de link.

Duur van 5-MeO-DMT:

De duur van 5-MeO-DMT kan variëren afhankelijk van de manier van inname. Als de stof wordt gerookt of geïnhaleerd, zijn de effecten binnen enkele minuten merkbaar en duren ze meestal 15-30 minuten. Wanneer de stof wordt ingenomen via de mondelinge route, begint het na ongeveer 30 minuten te werken en duurt het 4-6 uur.

Dosering van 5-MeO-DMT:

De dosering van 5-MeO-DMT varieert afhankelijk van de persoon en de manier van inname. Het is belangrijk om de stof alleen onder medisch toezicht in te nemen, omdat de effecten zeer intens kunnen zijn en levensbedreigende bijwerkingen kunnen veroorzaken. Over het algemeen wordt gerapporteerd dat de volgende doseringen veilig zijn:

 • Voor gerookte of geïnhaleerde 5-MeO-DMT: 5-20 milligram
 • Voor oraal ingenomen 5-MeO-DMT: 10-30 milligram

Effecten van 5-MeO-DMT:

De effecten van 5-MeO-DMT zijn zeer intens en kunnen zowel positief als negatief zijn. De stof kan intense spirituele ervaringen veroorzaken en een gevoel van verbondenheid met het universum. Sommige gebruikers melden

dat ze tijdens de ervaring hun ego volledig verliezen en zich één voelen met alles om hen heen. Andere effecten van 5-MeO-DMT kunnen zijn:

 • Intense visuele hallucinaties
 • Veranderde perceptie van tijd en ruimte
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Misselijkheid en braken
 • Angstgevoelens en paniekaanvallen

De ervaring kan zeer intens zijn en kan een diepgaand effect hebben op de psyche van de gebruiker. Sommige mensen melden dat ze na de ervaring een verbeterd gevoel van welzijn en emotionele stabiliteit hebben.

Bijwerkingen van 5-MeO-DMT:

Het gebruik van 5-MeO-DMT kan leiden tot ernstige bijwerkingen en zelfs levensbedreigende complicaties. Enkele van de mogelijke bijwerkingen van 5-MeO-DMT zijn:

 • Hypertensie en tachycardie
 • Acute psychotische episodes
 • Psychische afhankelijkheid
 • Verhoogd risico op suïcidale gedachten of gedrag

Het is belangrijk om te begrijpen dat het gebruik van 5-MeO-DMT een aanzienlijk risico met zich meebrengt en niet mag worden onderschat. De stof is niet getest op veiligheid en effectiviteit en er is weinig bekend over de langetermijneffecten ervan.

FAQs:

 1. Is 5-MeO-DMT legaal? Nee, 5-MeO-DMT is niet legaal in Nederland en wordt beschouwd als een gevaarlijke stof.

 2. Kan 5-MeO-DMT verslavend zijn? Ja, 5-MeO-DMT kan leiden tot psychische afhankelijkheid en misbruik.

 3. Is 5-MeO-DMT veilig om te gebruiken? Nee, het gebruik van 5-MeO-DMT is geassocieerd met ernstige bijwerkingen en levensbedreigende complicaties.

Conclusie:

5-MeO-DMT is een krachtige hallucinogene stof die in toenemende mate populair is geworden in Nederland. Hoewel de stof intense spirituele ervaringen kan veroorzaken, kan het ook leiden tot ernstige bijwerkingen en zelfs levensbedreigende complicaties. Het is belangrijk om te begrijpen dat het gebruik van 5-MeO-DMT gevaarlijk kan zijn en niet mag worden onderschat. Als je vragen hebt over deze stof, zoek dan professionele hulp en advies.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto