Wat is Atropine? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

Heb je ooit van atropine gehoord? Atropine is een medicijn dat veel gebruikt wordt in de medische wereld. Het wordt vooral gebruikt om bepaalde symptomen te behandelen, zoals een lage hartslag en overmatig zweten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat atropine is, de duur, dosering, effecten en bijwerkingen.

Wat is Atropine?

Atropine is een medicijn dat voornamelijk wordt gebruikt om de activiteit van het parasympathische zenuwstelsel te blokkeren. Het parasympathische zenuwstelsel is een deel van het autonome zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor de “rust en herstel”-respons van het lichaam. Atropine wordt gewoonlijk verkregen uit de plant Atropa belladonna, vandaar de naam.

Duur

De duur van atropine is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de dosering en de toedieningswijze. Over het algemeen begint het medicijn binnen enkele minuten na toediening te werken en houdt het effect enkele uren aan.

Dosering

De dosering van atropine varieert afhankelijk van de aandoening die wordt behandeld en de leeftijd van de patiënt. Over het algemeen wordt atropine in kleine doses toegediend om de activiteit van het parasympathische zenuwstelsel te blokkeren. De dosering kan variëren van 0,25 mg tot 2 mg, afhankelijk van de behandelende arts.

Effecten

Atropine heeft verschillende effecten op het lichaam, waaronder:

 • Verhoging van de hartslag: Atropine kan de hartslag verhogen door de activiteit van het parasympathische zenuwstelsel te blokkeren. Hierdoor wordt de hartslag verhoogd en kan de bloeddruk toenemen.
 • Verminderde speekselproductie: Atropine kan de productie van speeksel verminderen, wat kan helpen bij het voorkomen van overmatig zweten en speekselvloed.
 • Verwijding van de pupillen: Atropine kan de pupillen vergroten, waardoor de lichtinval in het oog wordt vergroot.

Bijwerkingen

Net als elk medicijn heeft atropine ook bijwerkingen. Enkele veelvoorkomende bijwerkingen zijn:

 • Droge mond en keel
 • Wazig zien
 • Verhoging van de hartslag
 • Verstopping
 • Misselijkheid en braken

Sommige patiënten kunnen ook last krijgen van ernstige bijwerkingen, zoals:

 • Delirium
 • Hallucinaties
 • Koorts
 • Huiduitslag
 • Ademhalingsproblemen

Als u last krijgt van een van deze bijwerkingen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over atropine:

Wat is atropine?

Atropine is een medicijn dat voornamelijk wordt gebruikt om de activiteit van het parasympathische zenuwstelsel te blokkeren.

Waarvoor wordt atropine gebruikt?

Atropine wordt gebruikt om verschillende aandoeningen te behandelen, waaronder een lage hartslag, bradycardie, maagzweren, overmatig zweten en speekselvloed, en als onderdeel van anesthesie.

Is atropine een receptplichtig medicijn?

Ja, atropine is een receptplichtig medicijn en kan alleen worden verkregen op voorschrift van een arts.

Kan atropine worden gebruikt tijdens de zwangerschap?

Atropine wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Het kan de placenta passeren en bij de foetus terechtkomen, wat ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. Vrouwen die zwanger zijn of van plan zijn zwanger te worden, moeten hun arts raadplegen voordat ze atropine gebruiken.

Kan atropine worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding?

Atropine wordt niet aanbevolen tijdens het geven van borstvoeding, omdat het in de moedermelk kan terechtkomen en bij de baby terecht kan komen. Vrouwen die borstvoeding geven, moeten hun arts raadplegen voordat ze atropine gebruiken.

Conclusie

Atropine is een medicijn dat vaak wordt gebruikt in de medische wereld om verschillende aandoeningen te behandelen. De duur en dosering van atropine zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aandoening die wordt behandeld en de leeftijd van de patiënt. Atropine heeft verschillende effecten op het lichaam, waaronder een verhoging van de hartslag en een vermindering van de speekselproductie. Net als elk medicijn heeft atropine bijwerkingen, waaronder droge mond, wazig zien en misselijkheid. Als u atropine gebruikt en last krijgt van bijwerkingen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

vergeet nooit

Aanbiedingen tot wel 50%

Meld je nu aan. Laatste kans ⌛