Your Cart

Wat is Fluorexetamine (FXE)? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

FXE is nog niet wijdverbreid gebruikt als recreatieve drug en er is weinig bekend over de veiligheid of effectiviteit van de drug. Er is echter een groeiende belangstelling voor FXE vanwege het potentieel als alternatief voor ketamine voor de behandeling van depressie en andere psychische aandoeningen.

Wat is Fluorexetamine (FXE)?

Fluorexetamine (FXE) is een dissociatief middel dat werkt door het blokkeren van NMDA-receptoren in de hersenen. Het is afgeleid van arylcyclohexylamine en heeft vergelijkbare effecten op het lichaam als ketamine en PCP. FXE is momenteel nog niet beschikbaar op de markt en wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Duur van de effecten van FXE
De duur van de effecten van FXE is vergelijkbaar met die van ketamine. De effecten beginnen meestal binnen 15-30 minuten na inname en kunnen 2-4 uur aanhouden, afhankelijk van de dosering en de individuele gevoeligheid.

Dosering van FXE
FXE is nog niet goedgekeurd voor medisch gebruik en er is weinig bekend over de juiste dosering. De dosering is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de leeftijd, het gewicht, de tolerantie en de gezondheid van de gebruiker. In onderzoeken worden doseringen van 10 tot 40 mg per dag gebruikt.

Effecten van FXE
FXE heeft vergelijkbare effecten op het lichaam als ketamine en PCP. Het heeft een dissociatief effect en kan leiden tot hallucinaties en veranderingen in het bewustzijn. Het kan ook zorgen voor gevoelens van euforie, ontspanning en pijnverlichting. Andere mogelijke effecten zijn:

 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Misselijkheid en braken
 • Slaperigheid en vermoeidheid
 • Verwardheid en desoriëntatie
 • Verminderde cognitieve functies

Bijwerkingen van FXE
Er is nog weinig bekend over de bijwerkingen van FXE, omdat het nog niet wijdverbreid wordt gebruikt als recreatieve drug. De bijwerkingen kunnen vergelijkbaar zijn met die van ketamine en PCP, waaronder:

 • Verminderde cognitieve functies
 • Misselijk
 • Braken
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Duizeligheid en desoriëntatie
 • Verhoogd risico op letsel door verminderd bewustzijn

Langdurig en frequent gebruik van FXE kan leiden tot meer ernstige bijwerkingen, zoals psychische stoornissen en beschadiging van de urinewegen.

FAQs

 1. Is FXE legaal? FXE is momenteel niet legaal voor medisch gebruik of recreatief gebruik.

 2. Kan FXE worden gebruikt voor de behandeling van depressie? FXE wordt momenteel onderzocht als mogelijk alternatief voor ketamine voor de behandeling van depressie en andere psychische aandoeningen.

 3. Hoe wordt FXE ingenomen? FXE kan worden ingenomen via verschillende routes, waaronder orale inname, roken, snuiven of injecteren. Het wordt echter niet aanbevolen om FXE te gebruiken vanwege het gebrek aan veiligheidsinformatie en de mogelijke risico’s.

Conclusie Fluorexetamine (FXE) is een nieuw dissociatief middel dat momenteel onderzocht wordt als mogelijk alternatief voor ketamine. Er is echter weinig bekend over de veiligheid en effectiviteit van de drug. FXE heeft vergelijkbare effecten op het lichaam als ketamine en PCP en kan leiden tot verschillende bijwerkingen, zoals misselijkheid, braken, verhoogde hartslag en bloeddruk, duizeligheid en verminderde cognitieve functies. Het is belangrijk om FXE niet te gebruiken vanwege de mogelijke risico’s en het gebrek aan veiligheidsinformatie.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto