Your Cart

Wat is Ketamine? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

Ketamine is een medicijn dat oorspronkelijk werd ontwikkeld als verdovingsmiddel voor gebruik bij dieren en mensen. Het wordt nog steeds gebruikt in de medische wereld vanwege de snelle werking en het feit dat het niet zo veel ademhalingsonderdrukking veroorzaakt als andere verdovingsmiddelen.

De drug staat bekend om zijn dissociatieve effecten, wat betekent dat het de gebruiker een gevoel geeft van afstandelijkheid van hun lichaam en geest. Dit kan leiden tot intense visuele en auditieve hallucinaties, waardoor het populair is geworden als recreatieve drug.

Duur

De duur van de effecten van ketamine kan variëren afhankelijk van de dosering en de wijze van toediening. Over het algemeen duren de effecten van ketamine tussen de 45 minuten en twee uur. Als het echter in hogere doses wordt gebruikt, kan de duur van de effecten langer zijn.

Dosering

De dosering van ketamine kan variëren afhankelijk van de toepassing en het individu. Als verdovingsmiddel wordt ketamine meestal toegediend via een intraveneuze injectie, waarbij de dosering afhankelijk is van het gewicht en de medische toestand van de patiënt.

Als recreatieve drug wordt ketamine meestal gesnoven in poedervorm of geïnjecteerd in een spier of ader. De dosering kan variëren afhankelijk van de zuiverheid van het product en de tolerantie van de gebruiker. Voor recreatief gebruik wordt over het algemeen een dosering tussen de 30 en 100 milligram aanbevolen.

Effecten

De effecten van ketamine kunnen variëren afhankelijk van de dosering en de toedieningswijze. Over het algemeen kan ketamine zorgen voor de volgende effecten:

 • Gevoel van euforie
 • Afstandelijkheid van lichaam en geest
 • Hallucinaties
 • Veranderingen in de waarneming van tijd en ruimte
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Veranderingen in de ademhaling

Bijwerkingen

Het gebruik van ketamine kan ook bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

 • Misselijkheid en braken
 • Verhoogde speekselproductie
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Veranderingen in de ademhaling
 • Verwardheid
 • Verlies van geheugen
 • Duizeligheid en licht gevoel in het hoofd
 • Problemen met spreken en bewegen

Langdurig en regelmatig gebruik van ketamine kan ook leiden tot schade aan de blaas en urinewegen. Dit kan leiden tot frequente urineweginfecties, pijn bij het plassen en in sommige gevallen zelfs tot nierfalen.

FAQ’s

Q: Is ketamine legaal? A: Ketamine is gereguleerd als een Schedule III-stof onder de Controlled Substances Act van de Verenigde Staten. Het gebruik van ketamine voor recreatieve doeleinden is illegaal in de meeste landen, inclusief Nederland.

Q: Hoe lang blijft ketamine in je systeem? A: De duur van ketamine in het systeem kan variëren afhankelijk van de dosering en de wijze van toediening. Over het algemeen blijft ketamine tot drie dagen in het systeem detecteerbaar.

Q: Is ketamine verslavend? A: Ja, ketamine kan verslavend zijn vanwege de euforische effecten en het verlangen naar de dissociatieve ervaring.

Conclusie

Ketamine is een krachtig verdovingsmiddel dat ook populair is als recreatieve drug vanwege de hallucinogene effecten. Het gebruik van ketamine kan echter ernstige bijwerkingen hebben, waaronder schade aan de blaas en urinewegen bij langdurig gebruik. Als u overweegt ketamine te gebruiken, is het belangrijk om de risico’s en bijwerkingen te begrijpen en verantwoord te gebruiken onder medisch toezicht. Raadpleeg altijd een arts als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of verslavingsrisico.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto