Your Cart

Wat is methamfetamine (Crystal Meth)? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

Methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth, is een zeer verslavende stimulerende drug die de laatste jaren een groeiend probleem is geworden. Methamfetamine kan worden gerookt, gesnoven, geïnjecteerd of oraal worden ingenomen, en het gebruik ervan kan leiden tot een reeks negatieve gevolgen voor de gezondheid. Ondanks de gevaren die aan dit medicijn zijn verbonden, blijft het gebruik ervan in veel delen van de wereld toenemen. In dit artikel zullen we onderzoeken wat methamfetamine is, de duur, dosering, effecten en bijwerkingen.

Wat is methamfetamine?

Methamfetamine is een synthetische drug die het centrale zenuwstelsel stimuleert. Het is een zeer verslavende stof die het beloningssysteem van de hersenen aantast en een gevoel van euforie of intens genot kan veroorzaken. Methamfetamine is geclassificeerd als een Schedule II-medicijn onder de Controlled Substances Act vanwege het hoge potentieel voor misbruik.

Duur:

De duur van de effecten van methamfetamine kan variëren, afhankelijk van de gebruiksmethode. Bij het roken kunnen de effecten 8 tot 24 uur aanhouden. Bij snuiven kunnen de effecten 4 tot 8 uur aanhouden. Bij injectie kunnen de effecten 8 tot 12 uur aanhouden. De duur van de effecten kan ook worden beïnvloed door de hoeveelheid en zuiverheid van het medicijn.

Dosering:

De aanbevolen therapeutische dosis methamfetamine is 5-20 mg, oraal in te nemen, tot drie keer per dag. Wanneer methamfetamine echter wordt misbruikt, kan de dosering sterk variëren en oplopen tot enkele honderden milligrammen. De dosering kan ook worden beïnvloed door de gebruiksmethode, de zuiverheid van het medicijn en de tolerantie van de gebruiker.

Effecten:

Methamfetamine kan een reeks korte- en langetermijneffecten hebben op het lichaam en de hersenen. Enkele van de kortetermijneffecten zijn:

 • Meer energie en alertheid
 • Euforie of intens genot
 • Verminderde eetlust
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Verwijde pupillen
 • Snel ademhalen
 • Verhoogde lichaamstemperatuur

Langdurig gebruik van methamfetamine kan leiden tot een reeks negatieve gevolgen voor de gezondheid, waaronder:

 • Verslaving
 • Ernstige gebitsproblemen
 • Huidzweren en infecties
 • Gewichtsverlies
 • Slapeloosheid
 • Paranoia en hallucinaties
 • Stemmingsstoornissen
 • Cognitieve beperking

Bijwerkingen:

Het gebruik van methamfetamine kan ook leiden tot een reeks bijwerkingen, zowel op korte als op lange termijn. Enkele van de bijwerkingen op korte termijn zijn:

 • Angst en agitatie
 • Misselijkheid en overgeven
 • Duizeligheid en hoofdpijn
 • Tremoren of convulsies
 • Snelle of onregelmatige hartslag
 • Pijn of benauwdheid op de borst
 • Ernstig zweten

Langdurig gebruik van methamfetamine kan leiden tot ernstigere bijwerkingen, waaronder:

 • Cardiovasculaire schade
 • Lever- en nierschade
 • Ademhalingsproblemen
 • Tandbederf en tandvleesaandoeningen
 • Psychose en paranoia
 • Blijvende hersenbeschadiging
 • Verhoogd risico op infectieziekten

Veelgestelde vragen:

Vraag: Hoe beïnvloedt methamfetamine de hersenen?
A: Methamfetamine stimuleert de afgifte van dopamine, een neurotransmitter die een rol speelt in het beloningssysteem van de hersenen. Het vrijkomen van dopamine leidt tot gevoelens van plezier en euforie, die zeer verslavend kunnen zijn.

Vraag: Kan het gebruik van methamfetamine leiden tot verslaving?
A: Ja, het gebruik van methamfetamine kan leiden tot verslaving. Vanwege de effecten van het medicijn op het beloningssysteem van de hersenen, kunnen gebruikers er snel afhankelijk van worden.

Vraag: Kan het gebruik van methamfetamine leiden tot gezondheidsproblemen op de lange termijn?
A: Ja.

Vraag: Kan het gebruik van methamfetamine een overdosis veroorzaken?
A: Ja, een overdosis methamfetamine kan voorkomen en kan levensbedreigend zijn. Symptomen van een overdosis kunnen epileptische aanvallen, pijn op de borst, hoge koorts en ademhalingsfalen zijn.

Vraag: Is methamfetamine illegaal?
A: Ja, methamfetamine is een gereguleerde stof en het is in de meeste landen illegaal om deze te gebruiken, te bezitten of te distribueren.

Conclusie:

Methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth, is een zeer verslavende stimulerende drug die ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben. De effecten ervan op het beloningssysteem van de hersenen kunnen snel leiden tot verslaving en het gebruik ervan kan een scala aan gezondheidsproblemen op korte en lange termijn veroorzaken. Hoewel de aanbevolen therapeutische dosis methamfetamine relatief laag is, kunnen de doses die worden ingenomen door degenen die het medicijn misbruiken veel hoger zijn en tot een overdosis leiden. Het is belangrijk om hulp te zoeken als u of iemand die u kent worstelt met het gebruik van methamfetamine. Met de juiste behandeling en ondersteuning is herstel mogelijk.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto