Your Cart

Wat is TMA-2? Duur, dosering, effecten, bijwerkingen

TMA-2, ook wel bekend als 2,4,5-trimethoxyamphetamine, is een synthetische stof die chemisch verwant is aan mescaline. Het wordt vaak gebruikt als recreatieve drug vanwege de psychedelische effecten die het kan veroorzaken. TMA-2 is een relatief nieuwe drug en er is nog weinig bekend over de effecten op lange termijn. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van TMA-2 bespreken, inclusief de duur, dosering, effecten en bijwerkingen.

Wat is TMA-2?

TMA-2 is een synthetische stof die valt onder de categorie van de fenylethylamines. Het wordt vaak gebruikt als recreatieve drug vanwege de psychedelische effecten die het kan veroorzaken. TMA-2 heeft een chemische structuur die lijkt op die van mescaline, maar de effecten zijn anders en minder intens. Het wordt vaak verkocht als poeder of tabletten en kan worden ingenomen via de mond.

Duur en dosering van TMA-2:

De duur van de effecten van TMA-2 varieert van 8 tot 12 uur, afhankelijk van de dosering. De dosering van TMA-2 varieert sterk en kan verschillen van persoon tot persoon. Over het algemeen wordt aanbevolen om met een lage dosis te beginnen en deze geleidelijk te verhogen, als dat nodig is. Een typische dosis TMA-2 ligt tussen 10 en 20 milligram, maar sommige gebruikers hebben hogere doses gerapporteerd.

Effecten van TMA-2:

De effecten van TMA-2 kunnen sterk variëren van persoon tot persoon. Enkele van de meest voorkomende effecten zijn:

 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Verhoogde lichaamstemperatuur
 • Veranderingen in de visuele waarneming
 • Veranderingen in de auditieve waarneming
 • Veranderde emoties en gevoelens
 • Veranderd tijdsbesef

Bijwerkingen van TMA-2:

Net als andere psychedelische drugs kan TMA-2 bijwerkingen hebben, waaronder:

 • Angst
 • Paranoia
 • Verwardheid
 • Misselijkheid en overgeven
 • Diarree
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Verhoogde lichaamstemperatuur

Het is belangrijk om te onthouden dat de bijwerkingen van TMA-2 sterk kunnen variëren van persoon tot persoon en ook afhankelijk zijn van de dosering. Mensen die gevoelig zijn voor psychedelische stoffen, moeten extra voorzichtig zijn bij het gebruik van TMA-2.

FAQs:

 1. Is TMA-2 legaal? TMA-2 is niet legaal in de meeste landen en wordt beschouwd als een illegale drug. Het bezit, de productie en de verkoop van TMA-2 kan leiden tot arrestatie en strafrechtelijke vervolging.

 2. Is TMA-2 verslavend? Er is momenteel weinig bekend over de verslavende potentie van TMA-2. Het lijkt echter niet verslavender te zijn dan andere psychedelische stoffen.

 3. Hoe lang duurt het voordat de effecten van TMA-2 beginnen? De effecten van TMA-2 beginnen meestal binnen 30 tot 60 minuten na inname en kunnen tot 12 uur duren.

 4. Kan TMA-2 gecombineerd worden met andere drugs of medicijnen? Het wordt sterk afgeraden om TMA-2 te combineren met andere drugs of medicijnen, omdat dit de risico’s op bijwerkingen en negatieve interacties kan vergroten.

 5. Kan TMA-2 therapeutisch worden gebruikt? Er is momenteel weinig onderzoek gedaan naar het therapeutisch gebruik van TMA-2. Het wordt momenteel niet gebruikt voor medische doeleinden.

Conclusie:

TMA-2 is een synthetische stof die vaak wordt gebruikt als recreatieve drug vanwege de psychedelische effecten die het kan veroorzaken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat er nog weinig bekend is over de langetermijneffecten en bijwerkingen van deze stof. Als je besluit TMA-2 te gebruiken, is het van cruciaal belang om voorzichtig te zijn en de dosering te volgen. Het wordt sterk afgeraden om TMA-2 te combineren met andere drugs of medicijnen en het is illegaal in de meeste landen. Houd rekening met de mogelijke risico’s en neem verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en welzijn.

Free Worldwide shipping

On all orders above €50

Anonymous Shipping

Discreet Packaging

Laboratory Tested

XTRAVitamines guarantees its products.

100% Secure Checkout

iDEAL / Bank Transfer / Crypto